DSVSA Salaj , anunt angajare consilier, grad profesional asistent – Serviciul Economic si Administrativ

ANUNT

  Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Salaj cu sediul in Zalau, str. Tipografilor, nr.4, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoareI  functii publice de execuţie vacante:

consilier, grad profesional asistent – Serviciul Economic si Administrativ – comp. Achizitii Investitii

dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

– concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor cu sediul în mun. Zalau, str. Tipografilor, nr. 4, judetul Salaj.

– data concursului : 07.05.2019 – ora 10.00 – proba scrisă

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din L188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare

Condiții de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă de

                consilier grad profesional asistent –  serviciul  Economic si Administrativ – comp. Achizitii Investitii

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de studii universitare – economie, domeniul de licenta, specializarea economie generala si economie generală şi comunicare economica in afaceri;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul fundamental ştiinţe ingineresti, ramura de știință inginerie civila, domeniul de studii universitare – inginerie civila si instalatii, domeniul de licenta – ingineria instalatiilor, specializarea instalatii pentru constructii.

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuţie: minim 1 an

Concursul  va avea loc la sediul DSVSA   din Zalau, str. Tipografilor, nr. 4,  dupa urmatorul calendar : 07.05.2019 ora 10:00 proba scrisa si 09.05.2019 ora 10:00 interviul.

Bibliografia :

Consilier, grad profesional asistent – Serviciul Economic și Administrativ.

  1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 (*republicată*);
  4. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Legea 98/2016 privind achizitiile publice
  7. HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
  8. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Relatii suplimentare se pot obtine de la  compartimentul Juridic si Resurse Umane al DSVSA Salaj  la  telefon 0260612124  sau de la sediul institutiei din Zalau, str. Tipografilor,  nr.4

 DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. MARTIN MIRCEA ADRIAN

 Comp Juridic si Resurse Umane

Turda Maria Corina– consilier