DSVSA Salaj , Anunt debutanti , 2019

ANUNT

 

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Salaj cu sediul in Zalau, str. Tipografilor, nr.4, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de execuţie vacante:

 consilier, grad profesional debutant – Serviciul Control Oficial Siguranta Alimentelor

 consilier, grad profesional debutant – Serviciul Control Oficial Sanatate si Bunastare Animala

dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

– concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor cu sediul în mun. Zalau, str. Tipografilor, nr. 4, judetul Salaj.

– data concursului : 03.05.2019 – ora 10.00 – proba scrisă

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din L188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare

Condiții de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă de

.            consilier grad profesional debutant Serviciul Control Oficial Siguranta Alimentelor:

– studii universitare de licență absolvite diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă medicină veterinară, domeniul de licenţă medicină veterinară,

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuţie: nu ezte cazul

consilier grad profesional debutant Serviciul Control Oficial Sanatate si Bunastare Animala:

– studii universitare de licență absolvite diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă medicină veterinară, domeniul de licenţă medicină veterinară,

Concursul  va avea loc la sediul DSVSA   din Zalau, str. Tipografilor, nr. 4,  dupa urmatorul calendar : 03.05.2019 ora 10:00 proba scrisa si 06.05.2019 ora 10:00 interviul.

Bibliografia :

Consilier, grad profesional debutant – Serviciul Control Oficial Siguranta Alimentelor

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 (*republicată*)
 4. Ordin 64 din 8 martie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala.
 5. Ordin 10 din 18 februarie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman.
 6. 6Regulamentul (CE) NR.854/2004 din 29.aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman.
 7. Regulamentul (CE)nr. 828/2004 din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor animale.
 8. Regulamentul (CE) nr.853/2004 din aprilie 2004 de  stabilire a unor norme de igiena care se aplica alimentelor de origine animala.
 9. Ordin 13 din 24 ianuarie 2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste regulile pentru prelevarea de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator.
 10. 35 / 2016 NORME METODOLOGICE din 30 martie 2016 DE APLICARE A PROGRAMULUI ACŢIUNILOR DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL ŞI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECŢIA ANIMALELOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE ŞI ÎNREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR, CAPRINELOR ŞI ECVIDEELOR
 11. Ordin 145/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic
 12. Ordin 112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
 13. Ordin 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală
 14. Ordin 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

Consilier, grad profesional debutant – Serviciul Control Oficial Sanatate si Bunastare Animala

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 (*republicată*);
 4. LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 5. 35 / 2016 NORME METODOLOGICE din 30 martie 2016 DE APLICARE A PROGRAMULUI ACŢIUNILOR DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL ŞI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECŢIA ANIMALELOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE ŞI ÎNREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR, CAPRINELOR ŞI ECVIDEELOR

Relatii suplimentare  se pot obtine de la  compartimentul Juridic si Resurse Umane al DSVSA Salaj  la  telefon 0260612124  sau de la sediul institutiei din Zalau, str. Tipografilor,  nr. 4.

                                       DIRECTOR EXECUTIV,

                                                       Dr. MARTIN MIRCEA ADRIAN

  

Comp. Juridic si Resurse Umane,

Cons. Turda Maria Corina