DSVSA Salaj , ANUNT promovare in grad profesional

Se va organiza examenul de promovare  in grad profesional, astfel:.

  • Locul organizaraii examenului de promovare : DSVSA Salaj, Zalau, str. Tipografilor, nr. 4.

–     Data organizării examenului :

23.10.2018 –  ora 10.00 – proba scrisă – sediul DSVSA Salaj.

25.10.2018 –  ora 10.00 – interviul – sediul DSVSA Salaj.

 Condiţii de participare la examenul de promovare în grad :

– sunt cele prevăzute la art. 65 alin. 2) din Legea nr. 188/1999, privind statutul functionarilor publici, republicata r2) cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv :

–   să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează ;

–   să fi obţinut cel puţin calificativul “ bine” la evaluarea  performanţelor individuale in ultimii 2 ani  in care functionarul public s-a aflat in activitate

–   să nu aibă în cazierul administrativ o sanctiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 188/1999 – republicată .

                                              DIRECTOR EXECUTIV ,

                                      DR. MARTIN MIRCEA ADRIAN