DSVSA Salaj , CENTRALIZATOR privind organizarea si desfasurarea examenului de departajare in vederea numirii in functia publica de executie de Consilier superior la CSVSAOficiala Simleu Silvaniei nr. 2, rezultate finale

Nr 15830 /31.07.2018

 CENTRALIZATOR

  Privind organizarea si desfasurarea examenului de departajare  in vederea numirii in functia publica de executie  de Consilier superior la CSVSAOficiala Simleu Silvaniei nr. 2, comisia de examen comunică următoarele rezultate finale :

 

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei

scrise

Punctajul probei interviu Punctajul final Rezultatul probei scrise

 

1. Lupau Marioara Consilier superior 70,02 85,66 77,84 ADMIS
       

COMISIA DE EXAMEN:

 

  1. Preşedinte: Sipos Claudia Mariana __________________
  2. Membrii: Stepanov Steluta             __________________
  3. Lungu Gheorghe __________________

4.Secretar: Turda Maria Corina         ________________