DSVSA Salaj , comunicat aviz temporar

Comunicat de presa

 • Referitor la organizarea si functionarea targurilor/expozitiilor de produse alimentare

 

Avand in vedere necesitatea uniformizarii modalitatii de avizare din partea Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Salaj a targurilor/expozitiilor de produse alimentare, va transmitem instructiunile tehnice privind organizarea si functionarea targurilor , expozitiilor unde se comercializeaza produse alimentare, in conformitate cu Nota de serviciu ANSVSA nr.  7181 din 07.06.2018 .

Organizatorul targului/ expozitiei de produse alimentare , are obligatia de a solicita catre DSVSA Salaj, obtinerea Avizului temporar de functionare cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de inceperea desfasurarii evenimentului

Pentru obtinerea avizului temporar de functionare se vor depune urmatoarele documente:

 

 1. Cererea scrisa semnata de reprezentantul legal al organizatorului cu urmatoarele mentiuni :
 • denumirea si adresa sediului social al organizatorului/denumirea si adresa institutiei organizatoare,
 • adresa unde se desfasoara targul, expozitia de produse alimentare,
 • activitatile care se vor desfasura ( comercializare, preparare de alimente, servire )
 • tipurile/categoriile de produse supuse vanzarii cu amanuntul,
 • perioada desfasurarii targului/expozitiei precum si orarul de functionare.

 

 1. Lista cu operatorii economici din domeniul alimentar ( expozanti ): denumire, adrese, tipuri de produse comercializate, numerele de inregistrare/autorizare sanitara veterinara, numele si datele de contact ale reprezentantilor acestora.

 

 1.  O schita generala cu incinta/zonele/spatiile.

 

 1. Copiile documentelor de inregistrate/autorizare  emise de directiile sanitare veterinare judetene, copii dupa certificatele /atestatele de producator, emise de catre primariile locale, dupa caz.

 

 1. In cazul producatorilor de produse alimentare traditionale se vor solicita si atestatele de produse traditionale eliberate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform Ord MADR  nr. 724/2013.

 

 1. In cazul participarii operatorilor/producatorilor din alte Satet Membre ale U.E. . este necesara prezentarea documentelor oficiale traduse in limba romana, din care reiese ca produsele au fost obtinute intr-o unitate supusa controalelor sanitare veterinare oficiale si se incadreaza in paramentrii de calitate privind legislatia comunitara; informatiile   cuprinse pe eticheta , sa fie traduse in limba romana.

 

Pentru obtinerea avizului temporar de functionare de catre organizatori, in situatia in care evenimentele se vor dasfasura in mod repetat pe parcursul unui an de zile calendaristic, iar  lista expozantiilor nu se schimba, locatia este aceeasi, cu aceleasi activitati specifice si aceiasi lista cu participanti , se poate depune la DSVSA Salaj, un singur set din  documentele specificate mai sus .

 

In vederea eliberarii avizului temporar de functionare, organizatorii depun cererea  in scris sau on-line,  la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Salaj  , iar  inspectorii DSVSA Salaj, verifica dupa caz indeplinirea tuturor conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor .

In situatia indeplinirii conditiilor , DSVSA Salaj ,  emite in cel mult 5 zile de la depunerea documentatiei, avizul temporar de functionare, conform anexei

 

 

Organizatorul are obligatia de a asigura urmatoarele facilitati si echipamente:

 • Incinte mobile si/sau temporare, unde sa se prepare, expuna si sa se comercializeze alimente, amplasate, concepute, construite si mentinute in buna stare de igiena;
 • Grupuri sanitare functionale;
 • Mijloace si/sau spatii /containere pentru depozitarea si eliminarea deseurilor necomestibile ( lichide sau solide) si a deseurilor menajere;
 • Spatii si echipamente pentru depozitarea/expunere amplasate astfel incat sa permita evitarea riscului de contaminare, usor de curate si igienizat;
 • Sursa sufiecienta de apa potabila rece si calda, dupa caz;
 • Sursa de energie electrica pentru agregatele /vitrinele frigorifice
 • Personal suficient pentru efectuares operatiunilor de igienizare si curatenie, a dezinfectiei, atunci cand situatia o impune.
 • Trebuie sa afiseze la intrarea in aceste locatii, in locuri vizile si cu inscrisuri lizibile, datele de contact ale DSVSA Salaj- responsabila cu efectuarea controalelor oficiale asupra acestor locatii precum si schita generala cu incinta/zonele/spatiile unde expozantii comercializeaza/expun alimente.

 

Director excutiv,

Dr. Martin Mircea Adrian