DSVSA Salaj , PROCES VERBAL privind selecţia dosarelor pentru concursul de recrutare organizat la sediul DSVSA SALAJ, în data de 09.09.2019, ora 10,oo

Nr.  18471  din  06.09.2019

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

SALAJ

COMISIA DE CONCURS

PROCES VERBAL

privind selecţia dosarelor

pentru concursul de recrutare organizat  la sediul DSVSA SALAJ, în data de 09.09.2019, ora 10,oo – proba scrisă, în vederea  ocupării postului vacant de referent de medic veterinar gr. II,  din cadrul Ordin 64/2007

In urma îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 3 din Regulamentul cadru – HG 286/2011, modificat prin HG 1027 din 24.11.2014  şi a constatării existenţei actelor necesare participarii la concursul din 09.09.2019, conform art. 6 din Regulamentul cadru – HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs în unanimitate hotărăşte ADMITEREA dosarului depus de următorul  candidat

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Postul contractual

 

Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1 Ghiurutan Mihai Medic veterinar

Gr.II

admis

 

Comisia de concurs:

▪  Preşedinte: Bob Mircea Ciprian, Consilier – serv. COSBA;

▪ Membru:  Sipos Claudia Mariana, şef birou  Sanatate Animala – Laborator;

▪ Membru: Lungu  Gheorghe, consilier, CSVSAO Zalau

Secretar comisie: Turda Maria Corina, consilier, Compartiment J.R.U