DSVSA Salaj , PROCES VERBAL privind selecţia dosarelor , referent specialitate

Nr. 9373  din  22.03.2019

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

SALAJ

COMISIA DE CONCURS

 

PROCES VERBAL

privind selecţia dosarelor

pentru concursul de recrutare organizat  la sediul DSVSA SALAJ, în data de 27.03.2019, ora 10,oo – proba scrisă, în vederea  ocupării posturului vacant de referent de specialitate,  din cadrul serv. Economic si Administrativ – DSVSA SALAJ

In urma îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 3 din Regulamentul cadru – HG 286/2011, modificat prin HG 1027 din 24.11.2014  şi a constatării existenţei actelor necesare participarii la concursul din 27.03.2019, conform art. 6 din Regulamentul cadru – HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs în unanimitate hotărăşte ADMITEREA dosarelor depuse de următorii candidaţi:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Postul contractual

 

Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1 Crisan  Nastasia Referent de specialitate admis
2 Lungu Gabriela Ramona Referent de specialitate admis

Comisia de concurs:

▪  Preşedinte: Sipos Claudia Mariana, şef birou  Sanatate Animala – Laborator;

▪ Membru: Colcer Alina Mirela, consilier,  serv. Ec. Si Adm.;

▪ Membru: Bob Mircea Ciprian, consilier, serv. COSBA

Secretar comisie: Turda Maria Corina, consilier, Compartiment J.R.U