DSVSA Salaj , rezultate ale probei scrise , examen de departajare in vederea numirii in functia publica de executie de Consilier superior la CSVSAOficiala Simleu Silvaniei nr. 2

Nr. 15725 /27.07.2018                                                      

Având în vedere prevederile art. 24 din Procedura cadru privin organizarea si desfasurarea examenului de departajare  in vederea numirii in functia publica de executie  de Consilier superior la CSVSAOficiala Simleu Silvaniei nr. 2, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. Lapos Nicolae Consilier superior 0 RESPINS
2. Lupau Marioara Consilier superior 70,02 ADMIS
   

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 30.07.2018, ora 10,00, la sediul DSVSA SALAJ.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afişat astăzi, 27.07.2018, ora  13,00, la sediul DSVSA SALAJ.

COMISIA DE EXAMEN:

  1. Preşedinte: Sipos Claudia Mariana __________________
  2. Membrii: Stepanov Steluta             __________________
  3. Lungu Gheorghe __________________

 

4. Secretar:      Turda Maria Corina              ________________