DSVSA Salaj , Rezultate examen promovare in grad profesional

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT

23.10.2018

  

Nr. crt. Numele şi prenumele Postul pt. care optează Punctajul probei scrise Rezultatul

Admis/respins

1 ARDELEAN CRISTIAN Consilier superior 78,66 ADMIS
2 CIUPE NICOLAIE Consilier superior 80,66 ADMIS

Contestaţiile se depun la sediul DSVSA Salaj  în 24 de ore de la afişare.

Candidatii  declarati admisi, urmare a probei scrise, se vor  prezenta la interviu.  in data de 25.10.2018, ora 9,00

Comisia de examinare:

▪  Preşedinte: Chioran Razvan, Consilier superior birou BAITGAIE;

▪ Membru: Tudora Stefan, consilier superior – Laborator;

▪ Membru: Cornel Vasile Copas, consilier juridic, Instituţia Prefectului – jud. Salaj

Secretar comisie: Turda Maria Corina,  consilier superior, Compartiment J.R.U