DSVSA Salaj , Rezultatul probei INTERVIU la concursul de recrutare, organizat în data de 07.05.2019, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul serviciului Economic si Administrativ

Nr. 11980   din 09.05.2019

  Rezultatul probei INTERVIU la concursul de recrutare, organizat în data de 07.05.2019,

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul serviciului  Economic si Administrativ

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Rezultatul probei interviu Rezultatul

Admis/respins

1 Pocola Alexandra Florina 90,33 ADMIS

Se pot depune contestaţii în termen de cel mult 24 de ore  de la data afişării rezultatului la sediul DSVSA Salaj.

COMISIA DE CONCURS:

  1. 1. Preşedinte: Sipos Claudia Mariana __________________
  2. Membri: Colcer Alina Mirela __________________
  3. Teglas Adina Elena       __________________       

Secretar: Turda Maria Corina __________________

 Afișat astăzi, 09.05.2019, ora  12,00