Rezultate interviu din cadrul examenului de departajare in vederea numirii in functia publica de executie de Consilier superior la CSVSAOficiala Simleu Silvaniei nr. 2

Nr 15773  /30.07.2018

    Având în vedere prevederile art. 24 din Procedura cadru privin organizarea si desfasurarea examenului de departajare  in vederea numirii in functia publica de executie  de Consilier superior la CSVSAOficiala Simleu Silvaniei nr. 2, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei INTERVIU :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei scrise

 

1. Lupau Marioara Consilier superior 85,66 ADMIS
   

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, care se depune la secretarul comisiei de examen.
  • Afişat astăzi, 30.07.2018, ora   11,30  la sediul DSVSA SALAJ.

COMISIA DE EXAMEN:

  1. Preşedinte: Sipos Claudia Mariana __________________
  2. Membrii: Stepanov Steluta             __________________
  3. Lungu Gheorghe __________________

 

4. Secretar:      Turda Maria Corina              ________________